Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

The Human Security Survey

Logo https://verhalen.paxvoorvrede.nl/human-security-survey?utm_source=pageflow&utm_medium=textlink&utm_campaign=hss-pageflow-NL

General


De veldonderzoekers na voltooiing van hun training in Yirol, Zuid-Soedan (2018)
Naar boven

Volledig scherm
De Human Security Survey (HSS) is een unieke onderzoeksmethode die is ontwikkeld door PAX. Deze methode heeft tot doel om mensen in conflictgebieden meer zeggenschap te geven over hun eigen veiligheid en bescherming.

Veiligheidsbeleid en -maatregelen die veel invloed hebben op het dagelijks leven van de bevolking wordt maar al te vaak ontwikkeld en ingevoerd zonder dat de mensen die erdoor worden beïnvloed zelf worden geraadpleegd. Terwijl zij uiteindelijk de echte experts zijn op het gebied van hun eigen veiligheid.

Om de kloof tussen burgers en beleidsmakers te overbruggen, heeft het team Protection of Civilians (PoC) van PAX de Human Security Survey ontwikkeld. De HSS combineert onderzoek onder de bevolking, betrokkenheid door de lokale gemeenschap en externe belangenbehartiging om burgers op de lange termijn beter te beschermen. Door ervaringen, percepties en meningen van mensen over hun eigen bescherming te verzamelen, kan PAX pleiten voor veiligheidsstrategieën die beter aansluiten bij de werkelijke behoeften en verwachtingen van deze mensen.
Sluiten
Naar boven
  • Informatie verzamelen over de ervaringen, percepties en prioriteiten van burgers met betrekking tot hun veiligheid;
  • De verzamelde gegevens delen met vertegenwoordigers van de gemeenschap en lokale autoriteiten, en een constructieve dialoog tussen hen op gang brengen over hoe de lokale veiligheid en burgerbescherming kan worden verbeterd.
  • Resultaten gebruiken om te pleiten voor de belangen van burgers bij de VN, bij overheden en bij veiligheidsactoren, zoals bijvoorbeeld de politie, het leger en lokale leiders.

PAX en lokale partners doen onderzoek volgens de HSS-methode in twee landen: Irak en Zuid-Soedan.
Naar boven

De HSS in Irak

jaar actief (2017)
6 onderzoeksrondes actief/voltooid
9.658 interviews tot nu toe (januari 2022)
> 90 dialoogsessies met gemeenschappen
Onderzoek uitgevoerd in: Salahaddin, Kirkuk, Basra, Diyala.

De HSS in Zuid-Soedan

6 jaar actief (2016)
4 onderzoeksrondes actief/voltooid
6.403 vraaggesprekken tot nu toe (januari 2022)
15 dialoogbijeenkomsten met gemeenschappen
lokale veiligheidscomités (COMSECCOMs)
Onderzoek uitgevoerd in: Jonglei, Payinjiar, Greater Yirol, Central Equatoria, Eastern Equatoria.

Naar boven

HSS Process

Het HSS-team gelooft niet in eenmalige gegevensverzameling. De veiligheidssituatie en behoeften van mensen veranderen, en veiligheids- en beschermingsstrategieën moeten daarop worden aangepast.

Bovendien vinden we dat - als de gegevens eenmaal zijn verzameld en geanalyseerd - de resultaten moeten worden gedeeld met de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. Zo worden de resultaten van het onderzoek als basis gebruikt voor een constructieve dialoog tussen burgers en de lokale autoriteiten en veiligheidsactoren.

De HSS wordt daarom jaarlijks op elke locatie opnieuw uitgevoerd. Zo kunnen we trends vaststellen en positieve en negatieve ontwikkelingen analyseren. De resultaten dragen bij aan een continue dialoog tussen gemeenschappen en lokale autoriteiten die meer initiatief en verantwoordelijkheid van onderaf aanmoedigt.

Iraakse onderzoekers trainen met de vragenlijst via smartphone in Bagdad, Irak (2019)
Naar boven

Training van onderzoekers in Payinjiar, Zuid-Soedan (2018)
Naar boven
DE LOKALE PARTNERS EN DE HSS

Alle aspecten van het HSS-project worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties die door zowel gemeenschappen als autoriteiten worden gerespecteerd, daardoor beschikken over een goed netwerk en die inclusief werken.

In Irak zijn dit: de Iraqi Al-Amal Association, de Iraqi Al-Firdaws Society en de Wand Al-Khair Human Organisation (WAHO).

In Zuid-Soedan zijn dit onder andere Assistance Mission for Africa (AMA) en Justice and Peace Commission - Catholic Diocese of Torit (JPC-CDoT).

Onze partners zijn van cruciaal belang voor een geslaagde uitvoering van het HSS-project:

  • Ze geven feedback op het ontwerp van het onderzoek en de gebruikte methoden.
  • Ze leveren actuele informatie over de lokale veiligheid, zodat we onze teams op verantwoorde wijze het veld in kunnen sturen.
  • De supervisors en onderzoekers die de interviews uitvoeren en begeleiden, zijn medewerkers uit het netwerk van onze partners, vrijwilligers begunstigden.
  • Ze voeren veel nevenactiviteiten uit in de gemeenschap, waaronder het creëren van bewustzijn, het verzamelen van gegevens en lokale belangenbehartiging.

Een van onze lokale partners in gesprek met de lokale autoriteiten (Irak)
Naar boven
TRAINING VAN DE ONDERZOEKSTEAMS

Voorafgaand aan iedere onderzoeksronde, reizen de HSS-teams naar Irak of Zuid-Soedan om een vierdaagse training te organiseren voor de onderzoekers en de begeleiders.

Tijdens deze sessies krijgen lokale onderzoekers praktische training in procedures voor willekeurige selectie van respondenten, in gebruik van telefoons en aanverwante apparatuur voor dataverzameling, fysieke en digitale veiligheidsprotocollen en interview- en luistervaardigheden. De deelnemers kunnen ook met elkaar oefenen.

Verder leren ze over conflict- en gendersensitiviteit en onderzoeksethiek; over het belang van gegarandeerde anonimiteit van de mensen die meedoen aan het onderzoek en hun weloverwogen toestemming.


Onderzoekers trainen met de vragenlijst via smartphone in Bor, Zuid-Soedan (2018)
Naar boven
Onderzoekers uit Kirkuk en Basra na het succesvol afronden van hun training in Bagdad, Irak (2019)
Naar boven
Naar boven

De HSS vragenlijst en de bevindingen

One of our partners using the HSS findings for local advocacy efforts (Iraq)
Volledig scherm
De vragenlijst

Aan de hand van de vragenlijst interviewen we mensen over een breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met veiligheid en bescherming, waaronder hun persoonlijke ervaringen met geweld en de impact ervan op hun gemeenschap.

Meer specifiek vertellen de respondenten over of en hoe hun veiligheidssituatie is veranderd in het afgelopen jaar en in hoeverre dat hun dagelijkse leven heeft beïnvloed. Ze leggen uit welke veiligheidsbedreigingen ze ervaren en of er doeltreffende manieren zijn om die op te lossen. Ook vertellen ze welke mensen of organisaties verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun regio, hoe ze functioneren en hoe de veiligheid kan worden verbeterd.

Verder vragen we hen naar hun inzicht in conflictdynamiek. Dit betekent dat we vragen welke factoren in de toekomst conflicten in de gemeenschap veroorzaken, hoe mannen en vrouwen het conflict en de effecten ervan anders ervaren, en wat kan worden gedaan om duurzame vrede te bevorderen.


(Volgende pagina: voorbeeld van een HSS infographic met een selectie antwoorden op de vragenlijst.)
One of our partners using the HSS findings for local advocacy efforts (Iraq)
Sluiten
Naar boven
Scroll up
Scroll left
Scroll right
Scroll down
Naar boven
Naar boven

Vervolg van de HSS

Een van onze partners gebruikt de uitkomsten van de HSS om te pleiten voor de belangen van de lokale bevolking (Irak)
Een van onze partners gebruikt de uitkomsten van de HSS om te pleiten voor de belangen van de lokale bevolking (Irak)
Volledig schermDIALOOG IN DE GEMEENSCHAP EN BELANGENBEHARTIGING

Als de gegevens zijn verzameld, geanalyseerd en verwerkt in rapportages en infosheets, probeert het PoC-team de resultaten te gebruiken om verandering teweeg te brengen.

In samenwerking met onze lokale partners organiseren we daarom na elke onderzoeksronde dialoogsessies met gemeenschappen in Irak en Zuid-Soedan. Tijdens deze sessies bespreken we de belangrijkste resultaten en de implicaties ervan met de mensen die op lokaal niveau betrokken zijn.

Tegelijkertijd behartigen we de belangen van burgers op nationaal en internationaal niveau. We gebruiken de resultaten om te pleiten voor beschermings- en interventiestrategieën die beter zijn afgestemd op de behoeften van de lokale bevolking.

Een van onze partners gebruikt de uitkomsten van de HSS om te pleiten voor de belangen van de lokale bevolking (Irak)
Een van onze partners gebruikt de uitkomsten van de HSS om te pleiten voor de belangen van de lokale bevolking (Irak)
Sluiten
Naar boven
De dialoogsessies in de gemeenschappen vinden plaats tussen mensen die met zorg zijn gekozen om samen de diverse groepen in de maatschappij te vertegenwoordigen. Zo zijn jongeren, vrouwen, formele en informele veiligheidsactoren, zoals politie, het gevangeniswezen en burgermilities, maar ook lokale bestuurders, stammenleiders en religieuze leiders, maatschappelijke organisaties en, waar mogelijk, vertegenwoordigers van vredesmissies of VN-agentschappen vertegenwoordigd.

De dialoogsessies bieden de kans om de uitkomsten in een constructieve omgeving te presenteren en te bespreken. Burgers en autoriteiten kunnen hier ook samen bepalen wat de belangrijkste prioriteiten en mogelijkheden voor vooruitgang zijn en wat daarvoor moet gebeuren.

Twee deelnemers in discussie tijdens een dialoogsessie in Yirol, Zuid-Soedan (2019)
Naar boven


Een politiefunctionaris tijdens een dialoogsessie in de gemeenschap, Zuid-Soedan (foto van SSANSA)
Naar boven
PLEITEN OP BASIS VAN FEITEN

De antwoorden op de HSS-vragenlijst en de reacties tijdens de dialoogsessies vormen de basis voor de verdere activiteiten van het Protection of Civilians-team.

We gebruiken de bevindingen van de HSS voor het volgende:

Op basis van bewijzen pleiten voor de bescherming van burgers op internationaal niveau bij organisaties als de NAVO, de EU en de VN.

Trainingssessies ontwikkelen en uitvoeren voor uit te zenden militair personeel op basis van de kennis over de lokale veiligheidsdynamiek en -behoeften van de lokale burgerbevolking.

Op grond van onze bevindingen kunnen internationale belanghebbenden beschermingsinterventies beter ontwikkelen en uitvoeren. Zodat deze beter aansluiten bij de lokale behoeften en verwachtingen.

Presentatie van de HSS-methode tijdens de conferentie 'Data for Peace and Security' in New York, VS (2019)
Naar boven

Further Information

Naar boven

End

Naar boven
Scroll om door te gaan Swipe to continue
Swipe om door te gaan