Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

PAX in 2017

Logo https://verhalen.paxvoorvrede.nl/pax-in-2017

Hoogtepunten van PAX in 2017

Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Bekijk hier enkele van de highlights van ons werk in 2017.
Naar boven
We werken aan vrede in 14 (post) conflictgebieden in Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa. In al deze landen werken we samen met mensen en organisaties die onze missie delen. We hebben de handen ineen geslagen met 103 partnerorganisaties over de hele wereld. Nationale en internationale politieke lobby is een belangrijk deel van ons werk. We richten ons op overheden, bedrijven en financiële instellingen, en ook op internationale en multilaterale organisaties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.
Naar boven
We werken ook in Nederland. Onze slogan 'Vrede. Wie durft?' is een uitnodiging aan iedereen om mee te doen met ons vredeswerk. Duizenden mensen in Nederland drukken hun solidariteit uit met mensen in conflictgebieden. Tijdens de 51ste Vredesweek, organiseerden zij activiteiten in hun gemeenten en buurten met in totaal ongeveer 10.000 deelnemers. Nog eens duizenden mensen steunden onze nationale en internationale campagnes.
Naar boven
Green Star Award

In september won PAX de Green Star Award voor onze aandacht voor milieuschade als gevolg van conflicten. We werden in het bijzonder geprezen voor het verzamelen en delen van gegevens over giftige vervuiling door oorlogen en de risico's voor gemeenschappen in Syrië, Irak en Oekraïne.
Naar boven
Nobelprijs voor de Vrede

In oktober werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de internationale campagne voor de afschaffing van kernwapens (ICAN). PAX is een van de drijvende krachten achter deze internationale campagne. Het winnen van de Nobelprijs geeft ons meer slagkracht om het debat te beïnvloeden.
Naar boven

Lokale vredesopbouw in (post) conflictlanden

Samen met onze partners in (post)conflictlanden hebben we belangrijke resultaten bereikt.
Naar boven
In het Potocari Memorial Centre dichtbij Srebrenica werd de tentoonstelling 'De genocide van Srebrenica - het falen van de internationale gemeenschap' geopend. Al 35.000 mensen uit de hele wereld bezochten het.

Het Memorial Centre en de tentoonstelling is het resultaat van acht jaar aan voorbereiding met onze partners in Bosnië en Nederland. De tentoonstelling vertelt de verhalen van de overlevenden van de genocide en toont ook de ervaringen van Dutchbatters. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de dialoog die PAX tussen beide groepen faciliteert.
Naar boven
Waarheidsvinding
Voor het eerst was een mijnbouwbedrijf  (Prodeco) in Cesar aanwezig bij de herdenking van de massamoord in de stad Estados Unidos twintig jaar geleden door paramilitairen. Prodeco stelde dat het bedrijf zich graag actief wil inzetten voor waarheidsvinding, en voor het voorkomen van herhaling van misdaden uit het verleden. Dit is een direct gevolg van onze langdurige campagne op bloedkolen en onze steun aan slachtoffers en hun organisaties.

Vredestribunaal
Boeren en inheemse slachtoffers van de Colombiaanse burgeroorlog documenteerden voorvallen van mensenrechtenschendingen die aan het vredestribunaal of de vredescommissie kunnen worden voorgelegd. De zittingen beginnen in 2018. Onze steun aan de organisaties van slachtoffers en hun leiders droegen bij aan dit resultaat.
Naar boven
De veiligheidssituatie in sommige goudwinningsgebieden verbeterde. Met onze steun ondertekenden het industrieel mijnbouwbedrijf MGM en vier coöperaties van ambachtelijke mijnwerkers een overeenkomst die de ambachtelijke mijnwerkers toestaat om te leven en werken in het concessiegebied. Normaal zouden ze met geweld zijn verwijderd.

Lokale vredescomités richtten een ‘early warning system’ op, waardoor veiligheidsdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn.
Naar boven
Publieke debatten
Jonge activisten van ons netwerk Kulluna Muwatinun (Wij zijn allemaal burgers) overtuigden de leiders van etnische en religieuze meerderheidsgroeperingen om samen met leiders van minderheden deel te nemen aan publieke debatten. In Basra ontmoetten sjiitische Arabische leiders hun soennitische evenknie, ook christenen en mandeeërs waren betrokken bij de ontmoeting. Dit gaf een sterk signaal af naar de hele gemeenschap.

Vertrouwen
Na jaren van geweld dat veel verdeeldheid zaaide, hielpen lokale vredescomités in Ninewa om het vertrouwen van mensen te herwinnen en inclusief bestuur aan te moedigen. Slachtoffers namen voorzichtige maar moedige eerste stappen richting het versterken van onderling vertrouwen. Zij deelden hun persoonlijke verhalen deelden en bezochten elkaar. Hiermee vervaagden de scherpe grenzen tussen Arabieren, Koerden en Yezidis.
Naar boven
Wijkcomités van twaalf bezette buurtschappen in Oost-Jeruzalem droegen significant bij aan het volksverzet tegen de verhoogde veiligheidsmaatregelen die door de Israëlische veiligheidstroepen waren ingesteld voor de toegang tot de al-Aqsa Moskee. Ze hielpen om religieuze leiders ervan te overtuigen om de weerstand niet als een religieus conflict te 'framen', maar als een zaak van mensenrechten en Palestijnse solidariteit.
Naar boven
Human Security Survey
Zuid-Soedanese gemeenschappen begonnen hun eigen vredesinitiatieven en overlegden met lokale autoriteiten over de veiligheidssituatie. Ze deelden ook hun zorgen over veiligheid met de VN-missie in Zuid-Soedan. Deze initiatieven waren een direct resultaat van de Human Security Survey die door PAX is ontwikkeld om burgers een stem te geven in discussies over hun veiligheid. 2300 mensen verdeeld over drie staten deden in 2017 mee aan de enquête.

Lokale vredesprocessen
Er waren minder wraakaanvallen tussen gemeenschappen in het Greater Upper Nile gebied in het noordoosten van Zuid-Soedan. Door betere samenwerking van lokale overheden werd de handel nieuw leven ingeblazen. Deze successen zijn een direct gevolg van onze steun aan lokale vredesprocessen in de door oorlog aangetaste regio.
Naar boven
Onderwijs
Onze partnerorganisatie Kesh Malek opende vier basisscholen in het gebied ten westen van Aleppo. Meer dan 1600 kinderen krijgen lessen op basis van inclusieve en democratische principes. De leerlingen en hun leraren krijgen ook psychologische steun om ze te helpen om te gaan met oorlogstrauma's. De scholen bieden een alternatief voor het onderwijssysteem onder de dictatuur van Assad en de indoctrinatie door extremisten.

Dialoog
Jonge activisten van het netwerk Kulluna Muwatinun (Wij zijn allemaal burgers) zijn succesvol een dialoog begonnen om de kloof tussen gemeenschappen te overbruggen. Soennieten, Druzen, Koerdische, Arabische en Yezidi gemeenschappen doen daar aan mee. De jonge activisten spraken voor de eerste keer direct hun lokale overheid aan om hun behoeften en prioriteiten kenbaar te maken.
Naar boven
Vrijwilligers die als 'vredesingenieur' door PAX getraind zijn, hebben een dialoog opgezet tussen de vicegouverneur van de regio Luhansk en burgers van vier dorpen aan de frontlinie. De dorpen waren zonder gas komen te zitten toen een pijplijn door gevechten beschadigd was geraakt. De dialoog veranderde een situatie van conflict in een van gemeenschappelijke overeenstemming. Sindsdien is een nieuwe pijplijn aangelegd en een werkgroep gevormd om toekomstige onderwerpen te bespreken.

Burgeractivisten gebruiken de nieuwe balie die door PAX in Sviatohirsk is geopend om te netwerken, nieuwe vaardigheden te leren en een werkrelatie met de lokale overheid tot stand te brengen. Burgers kunnen zo belangrijke informatie krijgen hoe ze in een democratie in transitie in aanmerking kunnen komen voor allerlei regelingen van de gemeente. In Pershotravensk hebben de gemeenteraad en organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun samenwerking in een meerjarenstrategie vastgelegd.
Naar boven

Internationale lobby

Wij lobbyen zowel internationaal als nationaal om de oorzaken van gewelddadige conflicten en onrechtvaardigheid te bevechten en om structurele sociale, politieke en beleidsveranderingen aan te zwengelen. Onze lobby leidde tot significante successen in 2017. 
Naar boven

Vrede, wie durft?

Naar boven

Lobby en campagnes

Ons rapport 'No return to Homs' droeg bij aan een internationale discussie over de wederopbouw van Syrië. Het was de eerste case-study gebaseerd op bewijsmateriaal over de strategie van de Syrische overheid om de bevolkingssamenstelling te wijzigen door gedwongen verhuizingen. De Europese Raad trok belangrijke conclusies die overeenkwamen met onze aanbevelingen.
Naar boven
Het grootste energiebedrijf van Europa, de Italiaanse multinational Enel, kondigde aan dat ze stoppen met de inkoop van kolen uit Cesar, Colombia. Dit succes is direct gerelateerd aan onze vasthoudende Stop Bloedkolen-campagne.
Naar boven
Clustermunitie
De laatste twee Amerikaanse producenten van clustermunitie kondigden publiekelijk aan dat ze hun productie stoppen. Dit succes is gerelateerd aan onze wereldwijde clustermunitiecampagne.

Kernwapens
122 landen stemden bij de VN in New York voor het verdrag voor het verbod op kernwapens. Al vele jaren staat PAX op de voorgrond in internationale campagnes voor deze mijlpaal om kernwapens te verbieden.
Naar boven


PAX ontving de Green Star Award voor onze aandacht voor milieucrises als gevolg van conflicten.
Naar boven
De Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend aan de internationale campagne voor de afschaffing van kernwapens (ICAN). PAX is een bestuurslid en een van de drijvende krachten achter deze internationale campagne.
Naar boven
Wapenhandel
Zes verzekeringsmaatschappijen die in Nederland opereren gingen de dialoog aan met PAX over de uitsluiting van investeringen in controversiële wapenhandel.

Bloedkolen
Vattenfall, moedermaatschappij van NUON, publiceerde een rapport dat opriep tot dialoog tussen mijnbouwbedrijven en slachtoffers van de mensenrechtenschendingen in het verleden. Het was de eerste keer dat een Europees energiebedrijf dit deed. Deze doorbraak is direct gerelateerd aan onze internationale campagne tegen bloedkolen.
Naar boven
Conflict & milieu
193 VN lidstaten namen een resolutie aan die bij kan dragen aan het sneller opruimen van giftige oorlogsresten. We droegen bij aan de internationale onderhandelingen via onze lobby en het onderzoeksrapport 'Living under a black sky', dat samen met de Irakese delegatie werd gelanceerd.

Clustermunitie
Vier Japanse banken en verzekeringsmaatschappijen kondigden aan dat ze zullen stoppen met het investeren in producenten van clusterbommen. Dit succes is direct gerelateerd aan de lancering van het PAX rapport 'World Wide Investments in Cluster Munitions' in Tokyo in mei 2017.
Naar boven
Scroll om door te gaan Swipe to continue
Swipe om door te gaan